fbpx

Zdraví

Je důležité vědět, že PSYCH-K® nenahrazuje náhradu za profesionální lékařské ošetření, naopak je možné jej používat jako doplněk té současné. Můžeme říct, že ať přistupujeme ke svým zdravotním příležitostem jakýmkoliv způsobem, představuje PSYCH-K® přínos. Dokáže transformovat limitující podvědomá přesvědčení, která mohou mít souvislost s fyzickým zdravím. Tato přesvědčení jsou obvykle součástí našeho systému od našeho dětství, přetrvávají do dospělosti a fungují mimo naši vědomou pozornost. Existuje zcela jasná vazba mezi myslí a tělem. A tam může PSYCH-K® pomoci. PSYCH-K® nepracuje formou diagnóz a nemoc ve smyslu tradiční medicíny neléčí. Avšak umožňuje změnu podvědomých přesvědčení, která ovlyvňují zdraví, jak fyzické, tak psychické. Někdy může dojít k tomu, že se stav dramaticky zlepší pouze pomocí PSYCH-K®. Ačkoliv není možné garantovat konkrétní výsledky, které závisí na individualitě člověka, má za sebou PSYCH-K® třicetiletou historii v dosahování úspěchu radostného a naplněného života mentálního, fyzického i spirituálního.

Podrobněji na Optimal health Wellbeing program
Lektor Duccio Locati