fbpx

Nejčastější otázky

Kolik sezení budu potřebovat?

Není žádný předpis ani doporučení. Někomu stačí přijít jednou, někdo potřebuje kontinuálnější setkávání. Je to velmi individuální vzhledem k tomu, jaké téma řešíme. Vždy doporučuji po sezení nechat všechny změny zaintegrovat a prozkoumat, jaký vliv na budoucí život pro vás sezení PSYCH-K bude mít. Počet sezení a intenzitu si ale volíte vy sami.

Vyřeší PSYCH-K všechny moje problémy?

Možné je všechno, ale vždy doporučuji ke všem technikám přistupovat střízlivě. Pokud změníme omezující přesvědčení v podvědomí, pak se uvolní potenciál ke změně ve vašem životě. Tyto změny, ale budete muset zakomponovat vy sami. Díky PSYCH-K to bude jednodušší a snažší.

Kolik přesvědčení zvládneme změnit za jedno sezení?

Tohle je velmi individuální. Někdy lidé chtějí změnit všechno a hned. PSYCH-K je ale hlavně o kvalitě, nikoliv o kvantitě. Někdy změníme jen jedno přesvědčení a dál nás tělo nepustí, většinou ale více. V PSYCH-K je důležité, aby celé sezení probíhalo bezpečně pro váš systém, a abyste dokázali změny zaintegrovat v souladu se svým tělem, myslí, nastavením ve kterém přicházíte… I jedno přesvědčení na sebe může mít navázáno spoustu dalších, takže i po takovém sezení můžete vnímat velkou změnu.

Jde pomocí PSYCH-K provést jen změnu přesvědčení?

Práce s PSYCH-K je mnohem rozsáhlejší. Sezení jsou pokaždé jiná podle toho s čím člověk přichází. Pomocí PSYCH-K se dá i velmi pěkně vybalancovat stresová nebo traumatická událost ve vašem životě. Pokud zažijete nějaké velké trauma, pak vás emoce tohoto traumatu může neustále pronásledovat a vychylovat vaši cestu. Pomocí PSYCH-K dokážeme oddělit emoci od vzpomínky a tím ulevit tělu i mysli od velké chemické zátěže, kterou produkuje mozek do těla při těchto vzpomínkách nebo myšlenkách. Dále je možné absolvovat i další konkrétně zaměřené balancy např: Relationship balance (vztahy), Core belief balance (26 základních přesvědčení), Life Bonding balance (balancuje stres z narození a smrti) apod.

Jak dlouho to bude fungovat?

Často se lidé ptají, jak dlouho trvají změny, které při sezení uděláme. Pokud nahrajeme nové přesvědčení, pak je změna v mozku trvalá. Na konci každého sezení vytváříme akční plán, aby se toto přesvědčení ukotvilo i v hmotném světě. Díky PSYCH-K balancu se vytvoří potenciál ke změně, ale změnu musíte ve svém životě udělat vy.

Máte další otázky? Napište mi na: abymyslmelasmysl@gmail.com